Архивиране и възстановяване на данни

В дигиталната ера бизнесът има нужда от надеждно, гъвкаво и сигурно решение за архивиране и възстановяване на данни. Компаниите ежедневно боравят с все повече електронни документи, изображения, бази данни, електронна поща и приложения. Целостта и сигурността на всички тези електронни активи е първостепенен приоритет за ръководителите на малкия и среден бизнес, тъй като множество бизнес процеси функционират с или зависят от тези данни.

архивиране-възстановяване-на-данни
архивиране-възстановяване-данни-бизнес

Архивирането на данни е основен инструмент за предотвратяване на рисковете свързани с:

Освен обезпечаването на целостта и сигурността на данните, архивирането гарантира и минимална прекъсваемост на бизнеса, защото загубената информация би могла да бъде възстановена в рамките на часове

Решението за архивиране на ВИЕС АЙТИ се адаптира индивидуално за всеки клиент и предоставя следните възможности

Автоматизирано архивиране според зададен график - ежедневно, ежеседмично, ежемесечно

Обем на данните, според големината, изискванията и потребностите на бизнеса

Възможност за локална и/или облачна дестинация на архива

Възможност за архивиране на файлове, папки, бази данни, дялове или дискове, намиращи се на отделни компютри

Възможност за архивиране на файлови сървъри, конфигурационни файлове, електронна поща

Възстановяване на архивираните данни в рамките на 24 часа

Очакваме Ви за въпроси, подробна дискусия, уточняване на индивидуалните потребности на Вашата компания и персонализирана оферта

Scroll to Top