://здравейте

VSiT:// e доставчик на IT услуги за бизнес клиенти на българския пазар. Предоставяме локални (офис), облачни и уеб услуги, необходими за функционирането на почти всички малки и средни предприятия. Независимо дали имате нужда от нова инфраструктура, поддръжка на текущите ви IT системи, телефония, видеонаблюдение, приложения или нов уеб сайт, VSiT:// е Вашият доверен партньор в света на технологиите. Изграждаме и поддръжаме цялостни, работещи ИТ решения, за да можете Вие да се фокусирате върху основния си бизнес.

IT доставчик за бизнес клиенти, подпомагане, растеж

://мисия

Да подпомагаме стартиращия, малък и среден бизнес, чрез интелигентно внедряване и поддържане на технологични решения

Да ускоряваме неговото развитие и прогрес посредством технологиите, и модернизация на бизнес процесите

://визия

Да бъдем аутсорсинг партньор и спътник на бизнесa в Източна Европа, по пътя на неговата дигитализация

Да наложим нови стандарти за качество на обслужването и да бъдем доверен доставчик

IT доставчик за бизнес клиенти, ИТ услуги
IT доставчик за бизнес клиенти, ценности, визия, успех

://ценности

Вярваме, че успешният бизнес се основава на усърдна работа, коректност, почтеност, компетентност, взаимно доверие и уважение

://партньорство за резултати

Основен приоритет на VSiT:// е партньорството с бизнеса и подпомагането му, в преодоляването на съвременните технологични предизвикателства

Защото ние искаме Вие да сте успешни!

Убедени сме, че успехът на организациите, избрали VSiT:// за свой партньор, е фундамент за собствения ни прогрес

ИТ резултати, реколта, плодове, печалба, успех
Scroll to Top