Помагаме на бизнеса

да расте!

Локални ИТ услуги за бизнеса

Включват абонаментна поддръжка за настолни компютри, лаптопи и сървъри, изграждане и поддръжка на офис мрежи, ИТ инфраструктура, Интернет телефония, сървъри за съхранение на данни, електронна поща, системи за видеонаблюдение и др. според потребностите и целите на Вашия бизнес. При този тип услуги необходимият хардуер се притежава и съхранява от клиента

Локална IT инфраструктура

В случай, че сега стартирате Вашия бизнес, по всяка вероятност се нуждаете от ИТ инфраструктура. А може би искате да обновите текущата си техника? Под инфраструктура разбираме всички хардуерни и софтуерни системи, които са необходими за извършване на Вашата дейност.

VSiT:// може да Ви снабди с настолни (десктоп) компютри, лаптопи, принтери, сървърни компютри, операционни системи и специализирани приложения според потребностите на бизнеса.

Абонаментна техническа поддръжка

Правилната и редовна поддръжка
е интегрална част от оптималното функциониране на Вашата ИТ инфраструктура и възвръщането на инвестицията Ви в съвременно оборудване.

VSiT:// предоставя дистанционна и локална (на място в офиса Ви), абонаментна техническа поддръжка за Вашите настолни (десктоп) компютри, лаптопи, сървърни компютри, принтери и софтуер.

Вижте повече тук.

Споделени ресурси и централно управление по мрежата

Свързването на отделните компоненти от Вашата инфраструктура в мрежа, с цел споделяне на ресурси като Интернет връзка, принтиране и файлове е абсолютно препоръчително за оптималната работа на Вашия екип. Освен това мрежата позволява регулиране и ограничаване на достъпа до различните ресурси, както и централизираното й управление, и поддръжка.

Ние от VSiT:// можем да съдействаме, както с първоначалното изграждане на Вашата мрежа, така и с ежедневната грижа за нея.

Свободни, модерни комуникации без обвързване

Ако поради естеството на Вашия бизнес се нуждаете от интензивни гласови комуникации с Вашите клиенти или между различните Ви офиси, то тогава със сигурност трябва да обмислите варианта за
VoIP телефония.

VSiT:// предлага ефективни VoIP решения, предлагащи гъвкавост и функционалност на разумна цена.

Системи за видеонаблюдение

В случай, че искате да държите под око Вашия офис, магазин или търговски обект по всяко време на денонощието, дистанционно, отвсякъде – VSiT:// има решението за Вас.

Изграждаме и поддръжаме гъвкави и функционални системи за видеонаблюдение
с възможност за запис, засичане на движение, дистанционен достъп и отлично качество на образа.

Облачни ИТ услуги за бизнеса

При този тип услуги необходимият хардуер се притежава и управлява от VSiT://, a клиентът достъпва услугите си посредством Интернет, чрез лаптоп, настолен компютър или мобилно устройство

Архивиране, съхранение и възстановяване на данни

Архивирането представлява автоматизиран процес за създаване на резервно копие на един или повече файлове, масив от файлове или база данни, с цел възстановяване на данните в случай на човешка грешка, технически срив или злонамерени действия на трети лица.

Този тип услуга е препоръчителна, дори задължителна, за организации работещи с големи обеми от информация, документи или бази от данни, които трябва да бъдат налични и достъпни непрекъснато.

С облачното архивиране от VSiT://, Вашата информация се съхранява на сигурно място и подлежи на възстановяване в срок, по-малък от 24 часа.

 

Частна, бизнес електронна поща

Всяка сериозна фирма има нужда от частна електронна поща (е-mail) за общуване с клиенти и парнтьори, но и за вътрешно-фирмена комуникация. Основните предимства на електронната поща са нейната ниска цена, възможността за изпращане и приемане на почти всякакви файлове по всяко време, бърза и удобна, глобална комуникация.

VSiT:// внедрява и поддрържа частни, бизнес системи за електронна поща от водещи доставчици според спецификите и потребностите на Вашата организация.

 

Съхранение и споделяне на информация

Файловите сървъри позволяват съхранение и споделяне на информация с множество потребители, регулиране на достъпа до нея и едновременната работа на няколко потребителя по един файл. Сигурността и целостта на информацията е обезпечена чрез моментална репликация на няколко физически устройства.

 

Инфраструктура в облака

Ако желаете да имате повече контрол върху компонентите от ИТ средата си, но искате да си спестите разходите за хардуер, електричество, поддръжка и т.н., VSiT:// предлага и инфрастурктура, която Вие наемате на месечна база и достъпвате чрез Интернет.

 

Приложения в облака

При облачните приложения VSiT:// се грижи за всички компоненти, необходими за функционирането на съответното приложение, а клиентът използва готовата услуга чрез Интернет. Този модел премахва всички “подробности” (хардуер, лицензи, инсталация, конфигурация, поддръжка и т.н) между възникването на нуждата от определено приложение, и същинското му използване за целите на бизнеса.

 

Уеб услуги за бизнеса

Услуги, свързани с присъствието на Вашия бизнес в Интернет и излизането му на електронния пазар

Разработка на уеб сайтове

Уеб сайтът е Вашата витрина и образа на Вашия бизнес в Интернет. Присъствието ви в глобалната мрежа вероятно е сред най-добрите начини да рекламирате бизнеса си и да достигнете до повече потенциални клиенти.

Разработка и поддръжка на е-магазини

Пазаруването през Интернет набира популярност ежедневно и се превръща в предпочитан метод за пазаруване, защото е удобно, бързо и лесно. Предимствата за Вашият бизнес, са че магазинът Ви е постоянно отворен и достъпен от цялата страна, не се налага да наемате продавач-консултанти,  и нямате разходи за наем и консумативи.

Разходите по вашия е-магазин са почти нищожни предвид факта, че имате изцяло нов и отделен канал за продажби. Електронният магазин е инвестиция, която ще се изплати в рамките на няколко месеца, след което ще ви носи чиста печалба.

Ако Вие сте търговец и все още нямате виртуален магазин, VSiT:// с радост ще ви помогне да навлезете и да бъдете успешни на електронния пазар.

SEO и мобилна оптимизация

Оптимизацията на уеб сайтовете за търсачки (SEO) и мобилни устройства има една единствена цел. Тя е да представи Вашия сайт на вниманието на най-голям брой от най-подходящите потребители, а именно тези, които търсят това, което Вие предлагате.

В съвременния океан от информация е особено важно да можете да достигате лесно до Вашите клиенти, а оптимизацията на сайта Ви може да Ви (или да не Ви) спечели следващата сделка.

Дори и да имате най-прекрасния и функционален уеб сайт, той няма да бъде ефективен, ако потенциалните ви клиенти не знаят за него, или не могат да го достъпят с лекота.

Поддръжка, анализ и отчети

VSiT:// предлага цялостни уеб решения, включващи разработването на уеб сайтове и/или електронни магазини, оптимизацията им за търсачки и мобилни устройства, хостинг, регулярно архивиране и актуализиране, както и ежедневна техническа поддръжка.

Scroll to Top