Професионална електронна поща за бизнеса

Професионалната електронна поща носи множество ползи за Вашия бизнес, особено ако тя е основен комуникационен инструмент в дейността Ви. Излишно е да споменаваме същественото превъзходство на бизнес e-mail-a над потребителските мейл услуги, на които много малки и средни предприятия все още разчитат. 

Изберете пощенски услуги от VSiT:// и направете следващата крачка към модернизацията и оптимизацията на начина, по който работите

Защо?

професионална-електронна-поща

Внедряване като облачна или локална услуга

Ежедневна техническа поддръжка

Архивиране с възможност за възстановяване

Криптирана комуникационна връзка

Минимални изисквания за локално внедряване на пощенски сървър

Хардуер

Софтуер

Други

Scroll to Top